rylinger.dk 


Din køreskole​


Hvis du har en teenager som skal i gang med at tage kørekort så læs venligst dette.

Det at tage et kørekort bør af alle opfattes som en ligeværdig del af den dannelsesrjse man som ung står overfor. I lighed med gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner udgør køreundervisningen en vigtig grundsten i det at blive, og opfatte sig selv som voksen. Køreelever lærer at færdes sikkert i trafikken, hvilket vil gavne dem selv og deres omgivelser resten af livet, men de lærer også at at sige fra og til overfor en aftale, at huske en kalender, og møde til tiden, eller om nødvendigt at ringe afbud i tide.

Mange forældre forventer at det at tage et kørekort, er ligesom de selv oplevede det førhen. Men der er sket mange ændringer de senere år, som alle har til formål at højne vores fælles sikkerhed ude på vejene.

Undervisningen skal slavisk følge en undervisningsplan. Denne er væsentlig forandret fra tidligere.. Køreruter skal være nøje fastlagt i forhold til lektionsemne og sværhedsgrad. På den måde bliver eleven hele tiden præsenteret for sværere og sværere opgaver i undervisningen og al kørsel bygger på det vi netop har arbejdet med i teori. Derfor kan man ikke bare rulle en tilfældig højre, venstre tur med eleven, ligesom man heller ikke kan lade eleverne hente og bringe hinanden i undervisningen.

Den praktiske kørsel skal indtil vi har kørt mørkekørsel sidst i forløbet foregå i dagslys, og så vidt muligt på hverdage for at skabe et realistisk trafikpres. Det betyder også - specielt om vinteren - at det er meget svært at undgå fravær fra arbejdet eller uddannelsesstederne. Hvis man slet ikke kan finde tid på hverdage i dagtid, eller holde til et vist fravær, bør man vente med kørekortet. Vi forsøger naturligvis at dele sol og vind lige på holdene så alle får mindst muligt fravær, og det lykkes i stort omfang fordi vi altid kører med små teorihold, modsat mange af vore kolleger.

Da vi bor i Halsnæs kan det nogle gange være en fordel at have flere elever med i bilen, de kan så afløse hinanden undervejs. Specielt når vi kører kryds, motorvej, rundkørsler og mørkekørsel samt til og fra køreteknisk anlæg kan flere elever i bilen forekomme. Vi har ind i mellem forespørgsler om hvorvidt eleverne må have en kammerat eller forældre med på turen. Det kan vi efter aftale tillade så længe personen er myndig (over 18 år), og forholder sig stille under turen. Enkelte har spurgt om vi kan have børn med og det kan vi af sikkerhedshensyn ikke hjælpe med.

Vi har en lektionsplan som skal udfyldes efter hver lektion. Den underskrives både af lærer og elev. Hvis en elev ikke møder som aftalt eller er forsinket kan det blive svært at overholde både lektionsplanens indhold og den fastlagte rute. Og det kan i givet fald betyde at den næste elev også rammes. Kommer nogen bagud i undervisningen eller mister de mere end en teoriaften kan man blive overflyttet til et senere kommende hold, som typisk starter en eller måske to måneder senere end man selv er startet. Derfor er det vigtigt at eleven møder op og er klar hver gang man har en aftale og senest til aftalt tid. Bliver jeg forsinket mere end nogle få minutter sender jeg naturligvis en SMS.

Vi overholder persondataloven 100% og elevernes oplysninger går kun til offentlige myndigheder. Når vi afslutter elever opbevarer vi udelukkende navn, adresse og telefonnummer i de fem år som loven kræver. CPR og andre følsomme oplysninger slettes i vore arkiver så snart eleverne er bestået. I skolevognen og klasselokalet taler vi åbent om de udfordringer eleverne hver især står overfor, det giver de fleste en god oplevelse at man ikke er alene om at have det svært med et eller andet, og eleverne lærer rigtig meget af hinanden.

Jeg vil forsøge at lære din teenager at blive en sikker og dygtig bilist. Jeg våger over mine elever hvert eneste sekund, og er mit ansvar overfor dig og den unge 100% bevidst. Undervejs stiller jeg de unge overfor hjemmearbejde, og de kommer ikke sovende til kørekortet, omvendt forsøger jeg at gøre stoffet så levende som muligt og jeg forsøger at gøre læringsrummet rart at være i.

Er din teenager endnu ikke 18 år når kørekortet er i hus holder jeg jævnligt gratis forældreaften (en time mellem 19 og 20) hvor jeg forklarer dels hvad i som medkørende i bilen skal være opmærksomme på når i kører med de unge, men også de nyeste trafikregler hvis nogen skulle være i tvivl. :-)

Ha en dejlig dag

Dan Rylinger

0