rylinger.dk  Tekst og Foto.
Inden du starter hos os

For at kunne modtage køreundervisning på skolen, skal du være fyldt 16 år og 9 måneder den dag dit skoleforløb starter. Og du kan tidligst tage kørekortet den dag du fylder 17 år.

Tager du kortet inden du fylder 18 år skal der, når du kører bil, sidde en person på mindst 30 år ved siden af, som har haft kørekort uafbrudt de sidste 10 år og der skal være udfyldt en ledsagerblanket. Ledsageren skal råde og vejlede dig under kørslen og skal til enhver tid lovligt kunne føre bilen. I må kun køre i Danmark. Ledsagerblanketten kan du finde på nettet eller få udleveret på køreskolen. Når du fylder 18 år må du køre uden ledsager.

For at du hurtigst muligt kan få en køreprøve, er der nogle ting, der skal gøres allerede nu.

  1. Du skal have et 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan frit vælge udbyder til dette kursus. Vi tilbyder kurset i Halsnæs. Det koster 600 kr. pr. person at deltage og det varer en hel lørdag eller søndag, hør hvornår næste kursus er hos din kørelærer. Efter kurset får du udstedt et bevis, som skal vedlægges din ansøgning.

LÆS: Din ansøgning kan først afleveres til borgerservice når du har beviset.

2.     Du skal en tur forbi lægen og have en lægeattest. Når du møder op hos lægen skal du medbringe et vellignende pasfoto, der er max. et par måneder gammelt. Du skal betale lægen for attesten. Lægen skriver bag på dit billede, og vedlægger det i en lukket konvolut som du IKKE MÅ ÅBNE. Denne lægeattest skal også vedlægges din ansøgning og vi anbefaler at du afleverer den til os senest tredje teoriaften.

3.     Når du møder første kursusdag medbringer Du dit sundhedskort, Du får det naturligvis med hjem igen. Ansøgningen udfylder vi sammen første kursusaften på skolen.

Der er en del ekspeditionstid hos politiet. Derfor skal vi være meget hurtige til at få afleveret alle papirer, så du snarest kan komme videre. Har du diabetes, ADHD, epilepsi, været besvimet, eller måske anden sygdom kan det betyde at din lægeattest skal videresendes fra borgerservice via politiet til embedslægerne. Sker dette kan du godt regne med at din ansøgning bliver en del forsinket, og måske skal du afvente resultatet, før du går videre med køreundervisningen.

Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, når du skal op til teoriprøve, skal der medbringes en samtykkeerklæring fra dine forældre. Denne erklæring får du med hjem første kursusdag, og får den underskrevet og afleveret til os hurtigst muligt. Ud over denne erklæring får du også en anden samtykkeerklæring, som handler om, at dine forældre har givet dig lov til at tage undervisning hos os. Denne er retsgyldig dokumentation og skal være os i hænde før du sidder i en bil, hvilket foregår mellem anden og tredje kursusaften. Er du fyldt 18 år inden du starter på skolen behøver du ikke at få dine forældres underskrift.

Første kursusaften registrerer vi dig i vores super effektive e-learning system. Det er gratis når du køber en lovpakke hos os. Næsten alle andre køreskoler tager penge for teoribøger og e-learning, og det du får hos os koster op til 1000 kroner andre steder. Vi laver også en ansøgning om kørekort til staten.

Samme aften laver vi desuden en lektionsplan. Lektionsplanen er et vigtigt dokument som skal underskrives af både dig og din kørelærer hver gang du har modtaget undervisning. Vi må ikke undervise dig uden at have lektionsplanen med.

Lektionsplanen skal opbevares af din kørelærer, men du får også selv en kopi, hvor du kan læse alt om opbygningen af undervisningen, så du altid ved hvad der skal ske næste gang.

Du skal møde 8 aftener til teori. Teoriaftenerne er opdelt med 90 minutters undervisning og en pause på 15 minutter og så igen 90 minutters undervisning. Det betyder at hver undervisningsaften tager 3 timer og 15 minutter, sådan cirka.

Mellem teoriaftenerne er der undervejs i forløbet indlagt 4 lektioner på manøvrebane. Der er også i alt 16 lektioner på vej, samt 4 lektioner køreteknik. Er det nødvendigt at køre mere taler vi om det undervejs.

0